Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vid användande av kontaktformulär CirChems webbplats sparar CirChem namn, e-post, telefonnummer samt företagsnamnet som användaren anger.

Ändamål med insamlingen?

CirChem sparar dessa uppgifter för att kunna svara på förfrågningar samt kunna utföra kundundersökningar.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Vänligen kontakta hello@circhem.com för att ta reda vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. 

Så raderar eller rättar du information

Vänligen kontakta hello@circhem.com för att radera personuppgifter vi har lagrat om dig. 

Period som uppgifterna lagras

Circhem lagrar dina uppgifter i upp till 12 månader efter senaste kontakt.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

I frågor gällande personuppgifter, vänligen kontakta hello@circhem.com

CirChem AB
Mälderistvägen 3
468 30 Vargön
070 861 17 80

 

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.