INVESTERARE

Aktien

CirChem är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag var 9 december 2020.

Kortnamn: CIRCHE

ISIN-kod: SE0015193529.

Totalt antal aktier uppgår till 28 880 619.

Aktiekapitalet är 1 805 038,69 SEK.

CirChem har endast ett aktieslag och aktierna är denominerade i SEK.

 

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats, klassificerad som tillväxtmarknad för små och medelstora företag samt multilateral handelsplattform, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad.