INVESTERARE

Bolagsstyrning

CirChem AB är ett publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Till grund för styrningen av CirChem ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq First North Growth Market's regelverk, Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.