INVESTERARE

FINANSIELLA RAPPORTER

Kvartalsrapporter 2021

Rapport tredje kvartalet 2021

Ladda ner PDF

Rapport andra kvartalet 2021

Ladda ner PDF

Rapport första kvartalet 2021

Ladda ner PDF

Kvartalsrapporter 2020

Bokslutskommuniké och rapport fjärde kvartalet 2020

Ladda ner PDF

Rapport tredje kvartalet 2020

Ladda ner PDF

Årsredovisningar

Årsredovisning 2020

Ladda ner PDF

Årsredovisning 2019

Ladda ner PDF

Årsredovisning 2018

Ladda ner PDF

Kassaflödesanalys 2018-2019

Kassaflödesanalys 2018-2019

Ladda ner PDF