Cirkulär kemi som gör skillnad

Cirkulär kemi är vårt sätt att bidra till ökad lönsamhet och resurseffektivitet inom industrin. Enkelt uttryckt minimerar vi kemiska avfall och maximerar återanvändningen av kemiska resurser. Vi ser till att lösningsmedel som våra kunder använt i sin produktion omhändertas och får ett nytt liv istället för att förbrännas och orsaka stora CO2-utsläpp. 

Cirkulär kemi handlar om att lyfta blicken och arbeta långsiktigt, systematiskt och strategiskt med sina kemiska produkter.

AGENDA 2030

Vi drivs av att göra skillnad. För oss handlar det om att ta ansvar för kommande generationer. De globala utvecklingsmålen i Agenda 2030 har gett oss riktningen och nu är det upp till oss att tillsammans säkerställa att de nås.

CirChem bidrar direkt till

  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna