CirChem är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag var 9 december 2020.

Kortnamn: CIRCHE

ISIN-kod: SE0015193529

 

 

 

 

KALENDER

2024

14 februari Bokslutskommuniké 2023

14 maj Delårsrapport januari-mars 2024

21 maj Årsstämma

14 augusti Delårsrapport januari-juni

14 november Delårsrapport januari-september

2025

18 februari Bokslutskommuniké 2024

Läs mer

BOLAGSSTYRNING

CirChem AB är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag var 9 december 2020.

Till grund för styrningen av CirChem ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq First North Growth Market's regelverk, Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Läs mer