CirChem är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag var 9 december 2020.

Kortnamn: CIRCHE

ISIN-kod: SE0015193529

 

 

 

 

KALENDER

2022

15 februari Bokslutskommuniké 2021

24 maj Delårsrapport januari-mars

23 augusti Delårsrapport januari-juni

22 november Delårsrapport januari-september

Delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna publiceras kl 07.30.

Läs mer

BOLAGSSTYRNING

CirChem AB är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag var 9 december 2020.

Till grund för styrningen av CirChem ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq First North Growth Market's regelverk, Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Läs mer