CirChem är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag var 9 december 2020.

Kortnamn: CIRCHE

ISIN-kod: SE0015193529

 

 

 

 

KALENDER

2021
23 februari Bokslutskommuniké 2020
Vecka 13 Årsredovisningen för 2020 publiceras
18 maj Årsstämma 2021
18 maj Delårsrapport kvartal 1
17 augusti Delårsrapport kvartal 2
19 november Delårsrapport kvartal 3

2022
15 februari Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna publiceras kl 07.30.

Läs mer

BOLAGSSTYRNING

CirChem AB är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag var 9 december 2020.

Till grund för styrningen av CirChem ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq First North Growth Market's regelverk, Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Läs mer