INVESTERARE

Aktieägare

CirChems största aktieägare 30 juni 2021

Namn  Antal aktier Andel av kapital
och röster, %
ALMI Invest Västsverige AB    1 477 731 11,55
Futur Pension      1 463 641 11,44
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 361 726 10,65
Swedbank Försäkring AB  1 078 413 8,43
Johan Bergendahl   819 532 6,41
Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget  642 458 5,02
Elastica AB 560 529 4,38
Protune AB 368 179 2,88
Krefting Finans AB 331 217 2,59
Hillforth Development AB 325 027 2,54
Övriga 4 361 895 34,11
Totalt 12 790 348 100,00

 

Uppgifterna kommer från Euroclear Sweden AB.