INVESTERARE

Aktieägare

CirChems största aktieägare 2 december 2020

Namn  Antal aktier Andel av kapital
och röster, %
Futur Pension Försäkringsaktiebolag  1 965 149  15,36
ALMI Invest Västsverige AB   1 477 731  11,55
Anders Wiger   1 213 231  9,49
Håkan Jensen  1 064 384  8,32
Johan Norell Bergendahl   819 532  6,41
Övriga  6 128 370 47,91
Totalt 12 790 348 100,00