INVESTERARE

Aktieägare

CirChems största aktieägare 31 december 2023

Namn  Antal aktier Andel av kapital
och röster, %
Nowo Fund 2 851 837 9,87
Anders Wiger 2 793 510 9,67
ALMI Invest Fond SI AB 2 542 246 8,80
Johan Bergendahl 2 150 832 7,45
Avanza Pension AB 1 644 015 5,69
Swedbank Försäkring 1 527 236 5,29
Håkan Jensen 1 507 000 5,22
Handelsbanken Liv AB 624 587 2,16
Krefting Finans AB 490 000 1,70
Elastica AB 455 279 1,58
Övriga 12 294 077

42,57

Totalt 28 880 619 100,00

 

Uppgifterna kommer från Euroclear Sweden AB.