INVESTERARE

Aktieägare

CirChems största aktieägare 31 mars 2021

Namn  Antal aktier Andel av kapital
och röster, %
ALMI Invest Västsverige AB    1 477 731 11,55
Futur Pension      1 463 641 11,44
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 393 793 10,90
Swedbank Försäkring AB  1 077 863 8,43
Johan Bergendahl   819 532 6,41
Elastica AB  560 529 4,38
Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget 539 300 4,22
Protune AB 402 830 3,15
Krefting Finans AB 331 217 2,59
Hillforth Development AB 325 027 2,54
Övriga 4 398 885 34,39
Totalt 12 790 348 100,00

 

Uppgifterna kommer från Euroclear Sweden AB.