INVESTERARE

Aktieägare

CirChems största aktieägare 30 september 2021

Namn  Antal aktier Andel av kapital
och röster, %
ALMI Invest Västsverige AB    1 477 731 11,55
Futur Pension      1 463 641 11,44
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 362 784 10,65
Swedbank Försäkring AB  1 078 413 8,43
Johan Bergendahl   819 532 6,41
Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget  693 338 5,42
Elastica AB 560 529 4,38
Pontus Bergqvist 340 88 2,67
Krefting Finans AB 331 302 2,59
Hillforth Development AB 325 027 2,54
Övriga 4 337 063 33,91
Totalt 12 790 348 100,00

 

Uppgifterna kommer från Euroclear Sweden AB.