INVESTERARE

Finansiella mål

CirChems kortsiktiga finansiella mål är positivt kassaflöde samt att nå break-even på den befintliga anläggningen i Vargön. Bolagets mål på medellång sikt går ut på att etablera kapacitet för hantering av 25 000 ton lösningsmedel per år med en målsättning om EBITDA-marginal på 15%. Vid optimal mix av inflöden och full anläggningsoptimering kan det vara möjligt att nå en omsättning om 250 MSEK per anläggning.

En efterföljande geografisk expansion i Nordeuropa med ytterligare tre anläggningar indikerar en potentiell omsättning på 1 000 MSEK. Genom operativ hävstång kommer EBITDA-marginalen öka signifikant.

UTDELNINGSPOLICY
CirChem har inte antagit någon utdelningspolicy. Eftersom CirChem befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas har styrelsen därför för avsikt att använda eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte några kontanta utdelningar inom de närmaste åren.  
Möjligheten för CirChem att betala utdelningar i framtiden beror på ett antal faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital och kostnader för investeringar.