INVESTERARE

Kalender

2021

Vecka 16 Årsredovisningen för 2020 publiceras
18 maj Årsstämma 2021
18 maj Delårsrapport kvartal 1
17 augusti Delårsrapport kvartal 2
19 november Delårsrapport kvartal 3

 

2022

15 februari Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna publiceras kl 07.30.

CirChem tillämpar tysta perioder 30 dagar innan delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna publiceras.
Under tysta perioderna har CirChem inte möten med analytiker och investerare.