INVESTERARE

Kalender

2024

14 februari        

Bokslutskommuniké 2023

14 maj                       

Delårsrapport januari-mars 2024

21 maj                       

Årsstämma

14 augusti                   

Delårsrapport januari-juni

14 november              

Delårsrapport januari-september

2025  

18 februari         

Bokslutskommuniké 2024

 

Delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna publiceras kl 08.00.

CirChem tillämpar tysta perioder 30 dagar innan delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna publiceras.
Under tysta perioderna har CirChem inte möten med analytiker och investerare.