INVESTERARE

Kalender

2022

15 februari      

Bokslutskommuniké 2021

24 maj              

Delårsrapport januari-mars

23 augusti        

Delårsrapport januari-juni

22 november    

Delårsrapport januari-september

 

Delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna publiceras kl 07.30.

CirChem tillämpar tysta perioder 30 dagar innan delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna publiceras.
Under tysta perioderna har CirChem inte möten med analytiker och investerare.