INVESTERARE

Revisor

Anton Spinnars
Auktoriserad revisor
Vald 2022

Kontaktuppgifter:
Finnhammars Revisionsbyrå AB
Box 194
194 23 Upplands Väsby
Telefon 08 120 123 33
anton.spinnars@finnhammars.se