INVESTERARE

Styrelse

Mats Persson 
Styrelseordförande sedan april 2020. 
Född: 1963. 
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola samt Executive Master of Business Administration (MBA) och styrelseutbildning vid Lunds universitet. 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Nexam Performance Masterbatch Aktiebolag, Plasticolor Förvaltnings Aktiebolag, Nexam Chemical AB och Nexam Chemical Holding AB. Ägare och styrelseledamot i Hemmeslöv Consulting AB.  
Övriga uppdrag senaste fem åren: VD i Eton Systems AB. Ägare och styrelseordförande i Hemmeslöv Förvaltning AB. Styrelseordförande och VD i DIAB AB. Styrelseordförande i DIAB Sweden AB. COO i Diab International AB. 
Innehav: 292 240 teckningsoptioner och 84 121 aktier. 
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare. 

Åse Bye
Styrelseledamot sedan maj 2021. 
Född: 1963. 
Utbildning och erfarenhet: Diplomerad marknadsekonom DIHM Göteborg, biokemi och medicinsk kemi, Laborantskolan Göteborgs Universitet. Kommersiell coach i Connect Väst och IVA/Mentor4Research. Försäljningsansvar i PowerCell Sweden AB. Mångårig erfarenhet av entreprenörsbolag och startup, teknisk försäljning, näringslivsverksamhet i offentlig sektor, kommersialisering av offentlig verksamhet. 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Ung Företagsamhet, Göteborgsregionen. 
Övriga uppdrag senaste fem åren: Styrelseordförande Netwest AB. 
Innehav: 325 aktier. 
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare. 

Jenny Lindblad 
Styrelseledamot sedan april 2020. 
Född: 1974.
Utbildning och erfarenhet: Industriell ekonomi vid Linköpings universitet samt styrelseutbildning vid StyrelseAkademin i Stockholm. + 15 års erfarenhet av affärsutveckling och kommunikation bl.a från Ericsson. Driver eget bolag inom kommunikation sedan 2014.
Övriga pågående uppdrag: Ägare, styrelseledamot och verkställande direktör i ELIZA Communication AB och LEVLAIO AB
Övriga uppdrag senaste fem åren: Inga. 
Innehav: 16 000 aktier. 
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare. 

Patric Lindgren 
Styrelseledamot sedan april 2020. 
Född: 1965. 
Utbildning och erfarenhet: Examen i ekonomi vid Stockholms universitet samt styrelseutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm. CFO för olika divisioner inom Bring-koncernen med omsättning mellan 1 och 7 miljarder NOK. Projektledare, Nordiska Fondkommissionen Corporate Finance och Deloitte Corporate Finance. 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Integrum AB och Nybroviken Development AB. 
Övriga uppdrag senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Mereo Small Cap AB. 
Innehav: 199 024 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare. 

Jonas Stålhandske
Styrelseledamot sedan maj 2021. 
Född: 1970. 
MSc i maskinteknik. VD- och styrelseuppdrag i snabbväxande bolag sedan 2007. 
Övriga pågående uppdrag: VD Biofrigas Sweden AB (publ). Styrelseledamot Lundstams Återvinning AB, styrelsesuppleant Growing Leaders AB. 
Övriga uppdrag senaste fem åren: VD Aluwave AB. Styrelseledamot Plejd AB. Styrelseordförande och ledamot i Improve Tec Hönö AB. 
Innehav: 1 300 aktier. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning och till bolagets större aktieägare.