INVESTERARE

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av:
Anders Wiger, representerar Anders Wiger
Patrik Sjöstrand, representerar ALMI Invest
John Fällström, representerar John Fällströms (innehav via Futur Pension Försäkringsaktiebolag )

Aktieägare som vill kontakta valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra det genom att skicka mail till valberedning@circhem.com eller skicka brev till CirChem AB, Att: Valberedningen, Mälderistvägen 3, SE-468 30 Vargön.