NYHETER

2022-11-30

Petra Sas presenterar CirChem på Stora Aktiedagen

Petra Sas, interim VD, presenterar CirChem på Stora Aktiedagen i Stockholm. Presentationen finns att se här.

 

2022-11-28

Petra Sas, interim VD, i intervju hos Analyst Group

Petra Sas berättar om det omfattande avtalet med Stena Recycling och vad det innebär för CirChem. Intervjun finns att se här.

 

2022-11-23

Kommersiellt genombrott

"Det här avtalet är ett kommersiellt genombrott för CirChem och har väldigt stor betydelse för oss. Det utgör en stabil bas för den framtida utbyggnaden, utvecklingen och optimeringen av vår anläggning i Vargön. I och med detta har vi nu avtal som täcker drygt 80% av vår kapacitet enligt det gällande miljötillståndet i Vargön", säger Petra Sas, Interim VD. Läs pressmeddelandet här.

2022-11-03

Andreas Wadstedt ny COO

"CirChem har ett unikt erbjudande som ligger helt rätt i tiden, allt CirChem gör minskar det negativa klimatavtrycket. Nu gäller det att växla upp och börja göra skillnad på riktigt samt i stor skala", säger Andreas Wadstedt, CirChems nye COO. Läs pressmeddelandet här.

2022-11-02

Petra Sas ny VD

"CirChem är ett bolag som ska göra skillnad på riktigt, där bolagets själva existens handlar om att minska den negativa miljöpåverkan som industrins förbränning av lösningsmedel idag utgör. Detta är oerhört intressant och lönsamt för alla marknadsparter", säger Petra Sas, CirChems nya VD. Läs pressmeddelandet här.

2022-10-13

Titab Pac - ännu en betydelsefull partner

Avtalet med Titab Pac som vi annonserade idag innebär att vi fått ännu en betydelsefull partner för att säkerställa avsättningen av våra renade strömmar ut från anläggningen, säger CirChems VD Christina Hillforth. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till ett bättre klimat och kan göra skillnad för framtida generationer. Läs pressmeddelandet här.

2022-10-12

Behovet av våra tjänster växer

Vi har fått tre provorder för potentiellt stora årsvolymer, vilket är ett tydligt exempel på att marknadens behov av våra tjänster växer till följd av ökat klimathot, regulatoriskt tryck och geopolitisk osäkerhet, säger CirChems VD Christina Hillforth. Dessa order visar också att CIrChem fortsätter sin resa i linje med tillväxtstrategin. Läs pressmeddelandet här.

2022-10-10

"Vi är mycket nöjda över samarbetet med CirChem"

Det säger Jan-Erik Andersson, affärsområdeschef för farligt avfall på Stena Recycling. Det nya treåriga avtalet med Stena Recycling är ett viktigt bevis på styrkan i CirChems erbjudande. Avtalet bedöms bidra till intäkter på 15-20 MSEK under avtalsperioden. Läs pressmeddelandet här.

2022-09-29

Styrelse och ledande befattningshavare har nyttjat alla sina teckningsoptioner

”CirChem har ett unikt erbjudande som gör det både enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck”, säger styrelseordföranden Mats Persson. ”Bolaget möter ett stort kundintresse både i Sverige och utomlands för sitt klimatsmarta erbjudande. Med det nyligen utökade miljötillståndet har CirChem nu siktet på att bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel." Läs pressmeddelandet här.

2022-08-30

Ny analys från Analyst Group 

Analyshuset Analyst Group skriver bland annat in sin analys efter rapporten för andra kvartalet att CirChem har bra momentum. Läs analysen här.

2022-08-19

Mycket hög renhetsgrad

”Vi är mycket nöjda med samarbetet med CirChem och glada över att nu kunna köpa klimatsmart, återvunnen aceton med de högsta renhetsgraderna på marknaden”, säger Swed Handlings VD Rickard Andersson. Det återvunna lösningsmedlet håller en renhetsgrad jämförbar med den europeiska läkemedelsindustrins standard för högsta renhet.  Läs pressmeddelandet här.

2022-08-15

Dags att ändra regelverken

"Det är fortfarande enklare för företag att bränna upp sina lösningsmedel istället för att minska sin negativa klimatpåverkan", säger CirChems VD Christina Hillforth i Börsvärlden. "Avgifterna för utsläpp och för förbränning som orsakar klimatförändringar behöver öka snabbare och undantagen som ges för stora utsläppare måste minska. Regleringarna som styr detta behöver skärpas snabbare – och här kan politikerna i de nordiska länderna spela en stor roll." Läs intervjun här.

2022-07-26

Nu går vi in i en ny fas - förbereder oss för större volymer

Vårt tillstånd för utökad kapacitet i Vargön har nu vunnit laga kraft. Med det går vi in i en ny fas och fortsätter förberedelserna för att ta emot större volymer från industrin.  Läs pressmeddelandet här.

2022-05-31

Ny analys från Analyst Group 

Analyshuset Analyst Group skriver bland annat att första kvartalet var i linje med estimaten och att CirChem har ett "First Mover Advantage". Läs analysen här.

2022-05-30

Jonas Stålhandske och Thomas Pålsson köper fler aktier i CirChem

Styrelseledamoten Jonas Stålhandske och CFO Thomas Pålsson har ökat sina innehav med 10 000 respektive 6 000 aktier.  Läs pressmeddelandet här.

2022-05-17

Leverans av återvunnen aceton till Swed Handling

En av Sveriges ledande kemikaliedistributörer, Swed Handling, har tecknat avtal om att köpa återvunnen aceton av oss och sälja det vidare till industrikunder. "Återvinning av lösningsmedel är både ekonomiskt fördelaktigt och klimatsmart", säger Christina Hillforth, CirChems VD.  Läs pressmeddelandet här.

2022-05-09

Sven-Olof Sandler ny platschef i Vargön

CirChem välkomnar Sven-Olof Sandler som platschef för anläggningen i Vargön. Läs pressmeddelandet här.

2022-04-07

Analyst Group publicerar ny analys

Analyst Group skriver i sin senaste analys att Q4-resultatet var i linje med Analyst Groups förväntningar och att CirChem tar fortsatta steg mot att bli en större aktör inom återvinning av lösningsmedel. Läs analysen här.

2022-02-18

VD Christina Hillforth i intervju hos Analyst Group

CirChems VD Christina Hillforth har intervjuats av Analyst Group: "Vi tar steg för steg för att bli ledande i norra Europa". Intervjun finns att se här.

I intervjun berättar Christina Hillforth bland annat att intresset från potentiella kunder är stort och att företaget regelbundet får nya kundförfrågningar. Det pågår ett flertal tester och utvärdering av lösningsmedelsströmmar från olika kunder. CirChem är det enda företaget i Norden som har en kommersiell och verifierad anläggning i drift för att återvinna olika använda lösningsmedel.

Många industrier skickar idag sitt använda lösningsmedel till förbränning vilket orsakar stora mängder koldioxidutsläpp. Genom att återvinna dem hos CirChem kan industrin minska sina utsläpp på ett lönsamt sätt och skapa klimatnytta.

”Under 2022 satsar vi på vår tillväxt”, säger Christina Hillforth. ”Vi ska bland annat göra en utbyggnad av den befintliga anläggningen och när vi fått miljötillstånd för utökad kapacitet kan vi bygga ut till väsentligt större volymer. Vi tar steg för steg för att bli den ledande aktören i norra Europa.”

 

 

2022-02-08

Nya långsiktiga investerare i CirChem

Flera nya långsiktiga investerare, bland andra Wilhelm Risberg och Jinderman & Partners AB, har tecknat i CirChems pågående företrädesemission.

”GreenTech/miljöteknik är idag en viktig och växande trend som ligger i linje med Jinderman & Partners investeringsstrategi, samtidigt som nya lösningar är en förutsättning för den cirkulära ekonomin. Vi ser därmed CirChem som en naturlig och långsiktig investering”, säger Love Carlsson, Founding Partner, Jinderman & Partners AB.

”Det är med glädje vi välkomnar Wilhelm Risberg och Jinderman & Partners AB som nya långsiktiga ägare i CirChem. Det är mycket stimulerande att de vill vara en del av vårt arbete med cirkulär kemi för minskad klimatpåverkan”, säger Christina Hillforth, VD CirChem.

De nya långsiktiga investerarna har åtagit sig att teckna units i den pågående företrädesemissionen genom övertagande av Almi Invest Västsverige AB:s kvarvarande uniträtter som ej avses utnyttjas för teckning inom ramen för redan ingången teckningsförbindelse. Det sammanlagda åtagandet motsvarar cirka 10 procent av bruttoemissionslikviden. Vid full teckning tillförs bolaget en emissionslikvid om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader

 

 

2022-01-10

CirChem genomför fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 24,8 MSEK och kallar till extra bolagsstämma
Styrelsen i CirChem AB har beslutat att föreslå extra bolagsstämma att besluta om en nyemission av högst 1 065 862 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Bolaget kallar till extra bolagsstämma 26 januari. Läs pressmeddelandena här.

 

 

2021-12-17

Klimatsmart handsprit med den unika doften Green Cedar

Tillsammans med parfymören Ellen Dahlgren har vi tagit fram en unik doft för vår klimatsmarta handsprit. Doften Green Cedar är fräsch, lätt och stannar kvar på händerna utan att dominera.  Läs pressmeddelandet här.

2021-12-08

CirChems "hisspitch"

"Vi samlar in använt lösningsmedel på ett lönsamt sätt för industrin och minskar koldioxidutsläppen", säger VD Christina Hillforth i den här korta "hisspitchen". Se pitchen här

2021-12-02

CirChem på Stora Aktiedagen i Stockholm

"CirChem är bildat för att göra skillnad för miljön", berättade VD Christina Hillforth vid Stora Aktiedagen i Stockholm. Christina inledde presentationen med en översikt över den globala uppvärmningen och berättade om CirChem tillsammans med affärsutvecklingschefen Magnus Gink. Se intervjun här

2021-11-08

Avtal med tillverkande läkemedelsbolag om testkörning

”Kunden har valt oss därför att vi erbjuder en kostnadseffektiv cirkulär lösning som minskar dess klimatavtryck”, säger Christina Hillforth, VD för CirChem. ”Genom att välja en lokal leverantör i Sverige minskar de också riskerna i sin försörjningskedja.” Läs pressmeddelandet här.

2021-08-27

VD Christina Hillforth i ny intervju

Analyst Group har intervjuat CirChems VD Christina Hillforth efter publiceringen av rapporten för andra kvartalet. Christina berättar bland annat om avtalet med Stena Recycling och CirChems två huvudfokus under hösten. Se intervjun här

2021-08-13

CirChem har ingått avtal om kreditram på 15 miljoner kr

”Vi är mycket glada över att kunna säkerställa finansiering genom en kreditram på marknadsmässiga villkor från professionella investerare i Sverige och därigenom säkerställa att vi kan fortsätta förberedelserna av utbyggnaden av anläggningen i Vargön enligt plan”, säger Christina Hillforth, VD för CirChem. Läs pressmeddelandet här.

2021-08-11

CirChems klimatsmarta, svensktillverkade handsprit finns nu att köpa på förhandlat.se

”Behovet av handsprit är större än någonsin och vi är stolta över att kunna erbjuda en klimatsmart och återfuktande handsprit i en snyggt designad förpackning”, säger Christina Hillforth, VD för CirChem. Den klimatsmarta handspriten beställs på www.forhandlat.se/handsprit.circhem/. Läs pressmeddelandet här.

2021-08-09

Treårigt avtal med Stena Recycling

”Vi är stolta över att samarbeta med ett så välrenommerat bolag som Stena Recycling som liksom vi arbetar för cirkulära lösningar. Tillsammans kommer vi att bidra till EU:s klimatmål om minskade CO2-utsläpp. Varje gång lösningsmedel återanvänds i stället för att förbrännas skapar vi klimatnytta för framtida generationer”, säger Christina Hillforth, VD för CirChem. Läs pressmeddelandet här.

2021-06-29

CirChems vd Christina Hillforth i DI

"De traditionella linjära värdekedjorna måste omvandlas till cirkulära. Vi märker att industriföretagen börjar ta hållbarhetsfrågan på allvar, men omställningen måste gå ännu snabbare", säger VD Christina Hillforth. Läs hela artikeln här.

2021-06-09

John Sandström utsedd till teknologi- och utvecklingschef

"John får en central roll i CirChems tillväxtresa eftersom han bland annat ska ansvara för utbyggnad och etablering av ytterligare produktionskapacitet i takt med vår växande kund- och produktportfölj", säger VD Christina Hillforth. Läs pressmeddelandet här.

2021-05-25

Analyst Group publicerar uppdaterad analys

Analyst Group skriver i sin senaste analys "CirChem utvecklas i linje med våra förväntningar och i samband med Q1-rapporten har vi valt att lämna våra prognoser oförändrade". Läs analysen här.

2021-05-06

Vi renar överskottsvolym av etanol från Mackmyra 

Mackmyra är en pionjär inom whiskytillverkning som bara använder svenska råvaror i sin tillverkning. Företaget har ett överskott av etanol från våren 2020 när bolaget tillfälligt ställde om produktionen för att möta samhällets stora behov av desinfektionsmedel. I stället för att skicka överskottsvolymen till förbränning har Mackmyra valt det klimatsmarta alternativet att låta CirChem ta hand om och återanvända etanolen. Läs pressmeddelandet här.

2021-04-20

Nu har vi lämnat in ansökan om utökat miljötillstånd 

Vår ansökan om utökat tillstånd är en viktig milstolpe i CirChems fortsatta utveckling som vi gör för att möta det gensvar marknaden visat för våra tjänster. Vårt befintliga tillstånd för återvinning av lösningsmedel i Vargön omfattar 2 500 ton per år. Nu har vi ansökt hos mark- och miljödomstolen om att få återvinna 20 000 ton lösningsmedel per år. Med cirkulär kemi skapar vi klimatnytta för framtida generationer. Läs pressmeddelandet här.

2021-03-19

Vi växer och söker en teknologi- och utvecklingschef 

Vi växer och söker nu en teknologi- och utvecklingschef till vår anläggning i Vargön. Vi söker dig som vill ha en central roll på vår tillväxtresa, vara en del i ett sammansvetsat team och drivs av att arbeta för en hållbar utveckling. Har du god erfarenhet av kemi och processdesign? Har du en personlighet som präglas av nytänkande och framåtdriv? Läs mer och ansök här!

2021-03-08

CirChems VD Christina Hillforth i Börs och Finans

CirChems VD Christina Hillforth medverkar i Börs och Finans och berättar om hur CirChem gör det lönsamt för industrin att minska sina klimatavtryck. 

2021-02-26

Analyst Group intervjuar VD Christina Hillforth

Analyst Group har intervjuat CirChems VD Christina Hillforth efter publiceringen av bokslutskommunikén. Hör Christina bland annat berätta om vad en investerare ska titta efter 2021 och hur tillståndsansökan för utökat miljötillstånd går till.

2021-01-19

CirChem förstärker organisationen

Miljöteknikbolaget CirChem har rekryterat Andreas Wadstedt och William Söraa som produktions- respektive försäljningschef. Båda har gedigen erfarenhet inom sina områden och ingår i ledningsgruppen.

Christina Hillforth, VD CirChem, säger: ” CirChem går nu in i en ny fas då vi ska öka både produktionen och våra försäljningsinsatser. Vår affärsidé att rena använt lösningsmedel från industrin för att sedan återanvända det i cirkulära flöden har mött stort intresse. Därför är det glädjande att vi nu kunnat rekrytera Andreas och William som båda har god branschkunskap, entreprenörsanda och förmåga att utveckla kundrelationer. De kommer att bidra till CirChems expansion för att bolaget ska bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel.”

Andreas Wadstedt är 32 år och har lång erfarenhet från processindustrin. Han har tidigare varit produktionschef för Nouryons alkalianläggning i Bohus och dessförinnan har han haft olika positioner för Borealis. På Borealis har Andreas varit ansvarig för produktion och operational excellence för en av anläggningarna i Stenungsund och han har också agerat som start-up specialist i Förenade Arabemiraten för Borouge.

William Söraa är 38 år och har gedigen erfarenhet av internationell försäljning inom kemiindustrin. Han har bland annat arbetat med internationell försäljning och affärsutveckling i Designed Chemistry som tillverkar polyethylenekatalysatorer för plastindustrin och har varit VD för Saratov Holding som driver storskaliga jordbruk i Ryssland.

Både Andreas Wadstedt och William Söraa tillträdde sina positioner i början av 2021.

Andreas Wadstedt

 

William Söraa

2021-01-08

NU FINNS SPOLARVÄTSKAN HELT BASERAD PÅ ÅTERVUNNET LÖSNINGMEDEL

Vi har nu tagit fram en spolarvätska baserad på återvunnet lösningsmedel från anläggningen i Vargön. Spolarvätskan håller mycket god teknisk kvalitet och kommer under första kvartalet 2021 att testsäljas i mindre volymer i Västsverige.

”Vi gör bedömningen att vår svensktillverkade spolarvätska är ett av de mest miljövänliga alternativen som går att köpa på den svenska marknaden”, säger Magnus Gink, affärsutvecklingsansvarig för CirChem. 

2020-12-11

VI VÄLKOMNAR ÖVER 900 NYA AKTIEÄGARE

Vi har precis noterats på Nasdaq First North Growth Market och vi är fantastiskt glada över att få välkomna våra nya aktieägare.  

Det var många som var med oss via länk och det blev en väldigt speciell morgon. Att ringa i klockan krävde en del koordinering men vi lyckades få till en riktigt ordentlig inringning. 

För dig som är nyfiken men missade det hela så finns här en kort sammanfattning av noteringen. 

2020-12-09

IDAG RINGDE VI I KLOCKAN PÅ NASDAQ

Idag inleddes handeln i vår aktie på Nasdaq First North Growth Market. Vi genomförde under november 2020 en kraftigt övertecknad nyemission som tillförde bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.  

Christina Hillforth, VD CirChem, kommenterade introduktionen på First North: ”Det är glädjande att intresset för att bli delägare i CirChem har varit så stort och jag vill hälsa alla våra nya aktieägare välkomna till CirChem. Med hjälp av cirkulär kemi gör CirChem både industrin och klimatet till vinnare. Nu har vi tagit ett viktigt steg in i en noterad miljö och fortsätter vår tillväxtresa för minskade CO2-utsläpp och ökad resurseffektivitet.”

Adam Kostyál, europeisk noteringschef, Nasdaq, kommenterade: ” Vi välkomnar milljöteknikbolaget CirChem till Nasdaq First North Growth Market. CirChem bidrar med innovation och nytänkande inom en viktig sektor. Vi gratulerar bolaget till en lyckad notering och vi ser fram emot att följa CirChem på deras fortsatta tillväxtresa som ett noterat bolag på First North-marknaden.”

2020-11-23

Hemma hos Circhem är fokus att minska världens Co2-utsläpp

Välkommen till oss i Vargön där vi varje dag renar använt lösningsmedel som egentligen skulle ha gått till förbränning. Följ med när vi minskar CO2-utsläpp!

I filmen möter vi Christina Hillforth, vår VD och Magnus Gink, ansvarig för vår affärsutveckling, som berättar om hur Circhem gör det lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. 

Följ med på vår resa!

2019-05-15

Circhems unika anläggning för återvinning och rening av industrikemikalier invigd

 

CirChem inviger i Vargön tillsammans med näringsministern.
Klipper bandet:
Ibrahim Baylan, näringsminister
Christina Hillforth, VD CirChem

Bakre raden från vänster:
Patrik Sjöstrand, Almi Invest, styrelseledamot CirChem
Benny Augustsson, kommunalråd Vänersborg, kommunstyrelsens ordförande
Caroline Berntsson, platschef CirChem Vargön
Mathias Lorensson, FAS Elektriska AB

Anläggningen, CirChems första, innebär såväl minskat klimatavtryck som sänkta kostnader för kunden. När anläggningen är i full drift kommer den att minska Sveriges utsläpp av CO2 med 10 000 ton per år.

Vår vision är att skapa en cirkulär kemi och därmed minska kundernas klimatavtryck. Vi siktar på att bli den ledande standarden i Europa med flera anläggningar, säger Christina Hillforth, VD på CirChem.
Den nya anläggningen är unik i sitt slag genom att den i en sluten process renar och återvinner lösningsmedelsblandningar, som idag förbränns. Detta är helt nytt och kommer att förändra synen på hur klimatsmart och hållbar process- och tillverkningsindustri ser ut i framtiden.

Vi har kundavtal på plats där anläggningen kommer tillgodose en renhetsgrad på 99 procent för återbruk, istället för förbränning och köpa nytt. Detta ger både kostnadsfördelar och en hållbar hantering för kunderna, säger Christina Hillforth.

Anläggningen består av tre huvuddelar, en mottagningsenhet där kontaminerade kemiska blandningar pumpas in, själva produktionsanläggningen för rening och separation samt en utlastningsdel där det renade materialet kan återanvändas i industriella process- och tillverkningsprocesser.

CirChems första kund är kemiteknikbolaget Designed Chemistry, vars VD Lars-Gunnar Algestrand är mycket nöjd med samarbetet:

För Designed Chemistry är partnerskapet med CirChem mycket värdefullt. Deras koncept med att erbjuda ett fullservice koncept kring leverans och återvinning av lösningsmedel passar oss ”som hand i handsken”. Designed Chemistrys verksamhet bygger i grund, liksom CirChems, på ett hållbarhetstänkande och vi ser framemot att kunna utveckla vårt samarbete ytterligare framöver.