Vi gör skillnad i stor skala

CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag som grundades 2013 med missionen att återvinna lösningsmedel och minska industrins totala klimatavtryck. 2019 invigdes vår första anläggning i Vargön. Nu växer vi för att göra ännu större skillnad.

Klimathotet är vår tids största utmaning. Vi behöver halvera våra koldioxidutsläpp globalt och bli bättre på att hushålla med planetens resurser. Vi vet dessutom att det är bråttom. Industrin står idag för en knapp tredjedel av utsläppen i Sverige.

CirChem har en lösning som gör det möjligt för industrin att kraftigt minska sina utsläpp och samtidigt öka lönsamheten. Med vår lösning blir alla vinnare.

Vi har en fast övertygelse om att det går att göra skillnad och att vi tillsammans kan nå uppsatta klimatmål. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att dra vårt strå till stacken.

En del skulle kalla det magi. Vi kallar det cirkulär kemi.

Bli en av oss

För att möta marknadens behov liksom vårt mål att bli en ledande aktör i norra Europa, arbetar vi löpande med att bygga organisationen. Har du som oss passionen att göra skillnad för framtidens generationer? Vill du vara med och bidra till vår spännande tillväxtresa?  

Vi är ett växande team och välkomnar intresseansökningar inom flera områden exempelvis teknisk försäljning, processutveckling, produktion samt kvalitetskontroll, drift och underhåll. Kontakta oss spontant eller håll utkik efter våra annonser.

Vill du bli en av oss? Sök spontant eller håll utkik efter våra annonser.  

Just nu annonserar vi efter en kvalificerad teknisk säljare. Läs mer och ansök här

 

KONTAKTA OSS

Kontakt

Petra Sas

CEO

072 888 43 83
petra.sas@circhem.com

LÖNSAM ÅTERVINNING AV LÖSNINGSMEDEL

Lösningsmedel används inom så gott som all producerande industri. Använt lösningsmedel skickas till förbränning och nytt köps in. Förbränningen av dessa kolvätebaserade vätskor orsakar enorma koldioxidutsläpp - utsläpp som går att undvika med vår cirkulära metod.

Vi gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. Vi samlar in industrins lösningsmedel, filtrerar och renar det så att det går att använda på nytt. I vår process kan vi både rena ett givet lösningsmedel för återanvändning och skapa andra kemiska produkter som exempelvis spolarvätska och handsprit. Förenklat kan man förklara det som en avancerad tvättmaskin som gör det möjligt att återanvända kemiska resurser om och om igen.

CirChem är det enda företaget i Norden som industriellt hanterar behovet av återvinning av lösningsmedel och som har en verifierad anläggning i drift. I vår anläggning i Vargön har vi idag tillstånd att rena 20 000 ton lösningsmedel varje år, vilket innebär att vi kan neutralisera upp till motsvarande en tredjedel av det årliga utsläppet för Sveriges inrikesflyg.

Här finns vi