INVESTERARE

Bolagsstämmor

Årsstämma äger rum tisdag den 23 maj 2023

Årsstämma 2023 äger rum 23 maj i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till CirChems styrelseordförande på e-post: hello@circhem.com eller på adress CirChem AB, Årsstämma 2023, Mälderistvägen 3, 468 30 Vargön. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast 11 april 2023.

Kallelse samt övriga dokument: