INVESTERARE

Bolagsstämmor

Årsstämma 2021 äger rum 18 maj kl 13.00 i Stockholm. Ytterligare information meddelas i kallelsen. Senaste dag för aktieägare som vill föreslå ett ärende till årsstämman är 29 mars. Aktieägare som vill föreslå ett ärende till dagordningen kan skicka mail till hello@circhem.se eller skicka brev till CirChem AB, Att: Årsstämman, Mälderistvägen 3, SE-468 30 Vargön.