INVESTERARE

Ledning

Petra Sas 
Verkställande direktör
Född: 1977
Utbildning och erfarenhet: Studier i juridik, matematik och ekonomi vid Stockholms Universitet. Har tidigare haft ledande befattningar i finansbranschen, bland annat som VD för Remium Nordic AB. 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande LeanOn AB och styrelseuppdrag i Ocean Sky. Arbetar med egna investeringar. 
Innehav: 450 000 aktier privat eller genom närstående bolag, 16 212 teckningsoptioner i LTI 2022/2025:2.

Andreas Wadstedt 
COO sedan 2022. 
Född: 1988. 
Tidigare erfarenhet: Produktionschef CirChem och ledande befattningar Nouryon (tidigare Akzo Nobel) och Borealis.
Innehav: 18 810 aktier privat eller genom närstående bolag.

Thomas Pålsson 
CFO sedan 2020. 
Född: 1952. 
Utbildning, övriga uppdrag och erfarenhet: Civilekonom och Master of Business Administration (MBA) vid Handelshögskolan i Göteborg. CFO-konsult för Monivent AB och Stayble Therapeutics AB. Tidigare Integrum AB och Axkid AB.
Innehav: 129 655 aktier privat eller genom närstående bolag samt närstående personer, 14 738 teckningsoptioner i LTI 2022/2025:1.