INVESTERARE

Ledning

Christina Hillforth 
VD sedan 2017. 
Född: 1968. 
Utbildning, övriga uppdrag och erfarenhet: Civilingenjör i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan och Executive Master of Business Administration (MBA) vid Uppsala universitet. Styrelseledamot och VD i Hillforth Development AB. Förtroendeuppdrag i Vindin group. Tidigare VD i KemaNord Kraft Aktiebolag och förtroendeuppdrag i Fu-Gen group samt SoliVind El Ekonomisk förening.
Innehav: 328 867 aktier privat och via bolag. 

Thomas Pålsson 
CFO sedan 2020. 
Född: 1952. 
Utbildning, övriga uppdrag och erfarenhet: Civilekonom och Master of Business Administration (MBA) vid Handelshögskolan i Göteborg. CFO-konsult för Monivent AB och Stayble Therapeutics AB. Tidigare Integrum AB och Axkid AB.
Innehav: 6 000 aktier via bolag och 4 611 aktier via närstående. 

Magnus Gink 
In house counsel och ansvarig för affärsutveckling sedan 2020.
Född: 1970. 
Utbildning, övriga uppdrag och erfarenhet: Jur.kand. vid Uppsala universitet samt Master of Business Administration (MBA) vid Copenhagen Business School. Styrelseledamot i Elastica AB och MGBT Holding AB. Styrelseledamot i Green Seedtech AB. Styrelsesuppleant i MedTalent AB. Tidigare arbete vid Ernst & Young och PwC samt styrelseledamot i CirChem AB, Designed Chemistry AB och Green Containers 1999 AB. 
Innehav: 560 529 aktier via bolag. 

John Sandström 
Teknologi- och utvecklingschef sedan 2021.
Född: 1961. 
Utbildning och erfarenhet: BSc i kemi, Ph Lic i kemi. R&D-chef på BIM Kemi, Lean Six Sigma Black Belt-projektledare och FoU-chef på AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals. Chefspositioner på Eka Chemicals, Stora Enso Research och Tetra Pak R&D. 
Innehav: 500 aktier. 

William Söraa
Försäljning. Började på CirChem 2021.

Född: 1983. 
Utbildning och erfarenhet: BA i Business Management vid Westminster Business School i London. Styrelseledamot och internationell försäljning i Designed Chemistry AB. VD och styrelseordförande i Saratov Holding AB. Business Controller, Agro Progressia AB.  
Innehav: 3 000 aktier.